Co należy zrobić aby przygotować firmę na RODO?

Rozporządzenie RODO, a bardziej konkretnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Od tej daty...

czytaj dalej

Odpowiedzialność karna za pokrzywdzenie wierzyciela

Trudności w dochodzeniu należności od dłużników stanowią jeden z głównych problemów z jakimi stykamy się w ramach pracy kancelarii. Warto w tym aspekcie wskazać, że narzędzia, jakie oferuje nam w tym zakresie prawo cywilne nie jest jedynym orężem w walce z nielojalnymi kontrahentami naszych klientów. W sytuacji bowiem gdy dłużnik ukrywa swój majątek, dążąc do uniknięcia niewygodnego postępowania egzekucyjnego, wierzyciel może skorzystać z możliwości jakie oferuje mu również prawo karne.

czytaj dalej