Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy, że w dniu 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r....

read more

Nowe zasady wykonywania pracy zdalnej

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, która znowelizowała m.in. art. 3 ustawy z dnia 2...

read more

Wzory wniosków o zwolnienie ze składek ZUS

  Mając na uwadze, że tzw. „tarcza antykryzysowa” wprowadza m.in. możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku regulacji składek ZUS za okres od 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. sygnalizujemy, że warunkiem zwolnienia jest złożenie skutecznego wniosku do...

read more

Jak złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku?

Niedawna reforma postepowania cywilnego dokonała istotnych zmian m.in. w zakresie postępowania odwoławczego. Z dniem 7 listopada 2019 roku warunkiem koniecznym dla skorzystania z prawa do zaskarżenia orzeczenia – np. poprzez wniesienie apelacji lub zażalenia - jest...

read more

Darmowy kredyt konsumencki

Od pewnego czasu zaobserwować można podejmowanie działań ustawodawczych mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom stosowanym wobec konsumentów przez podmioty udzielające kredytów konsumenckich czyli tzw. chwilówek. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. nakłada...

read more