Kancelaria Prawna Tarnów

News

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy, że w dniu 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r....

read more

Nowe zasady wykonywania pracy zdalnej

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, która znowelizowała m.in. art. 3 ustawy z dnia 2...

read more

About us

We are a young team of lawyers whose main objective is to provide comprehensive legal assistance in solving problems encountered by our individual and corporate clients.

Our main concern is to understand and identify the Clients' needs which allows to work out individual solutions for each client. This means that we are looking for solutions that are most optimal and satisfying for a particular client. Our knowledge and experience combined with passion, creativity, diligence and integrity enable us to provide the highest level of legal services.

As qualified lawyers we act as counselors in front of all instances of general courts, the Supreme Court, administrative courts as well as administrative organs, prosecuting authorities or enforcement bodies. 

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się szeroko pojętym poradnictwem prawnym, sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych oraz projektów umów, jak również aktów korporacyjnych. Adwokatom i Radcom Prawnym oferujemy zastępstwo substytucyjne na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie.

We provide our services in Polish and English.

Team

Ewa Kocoł
Attorney at law
Studia prawnicze ukończyłam w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Tajemnica lekarska a interes organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości” obroniłam w Katedrze Prawa Karnego. W latach 2014-2016 odbywałam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego. W 2017 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi w Krakowie, Tarnowie oraz Dąbrowie Tarnowskiej.

More

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Field of interest: civil law, family law, medical law, criminal law

Tomasz Kocoł
Attorney at law
Studia prawnicze ukończyłem z wyróżnieniem w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Postępowanie grupowe w kontekście odpowiedzialności cywilnej w prawie ochrony środowiska” obroniłem w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska. Jestem ponadto absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego, organizowanej przez Catholic University of America, Columbus School of Law, w porozumieniu z UJ. Studia w szkole ukończyłem w 2013 r. W latach 2014-2016 odbywałem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego.

More

In 2017 I was entered on the list of advocates of the Krakow Bar Association.

Since 2012 I have been working as an expert with the Polish Accreditation Commission, which is a unit evaluating the quality of education in Polish higher education institutions.

I am currently a doctoral student at the Department of Environmental Law in Jagiellonian University.

I gained my professional experience working with law firms in Krakow and Tarnow as well as providing legal services for the Hospital in Tuchow.

Field of interest: civil law, commercial law, administrative law, environmental law, law of higher education

Offer

We provide legal assistance in a wide range of legal areas. The following areas of practice are just a sample of what we can do for you.

CIVIL LAW
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (z tytułu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego, pożaru, powodzi i innych szkód w mieniu),
 • contractual obligations (breach of contracts)
 • services related to the legal service of building works contracts
 • claims from consumer contracts (withdrawal from contract, price reduction, warranty, guarantee)
 • cases of inheritance
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, ochrona własności i ochrona posiadania),
 • total or partial incapacitation
 • debt recovery
 • representation in enforcement proceedings
 • declaration of bankruptcy
 • real estate register cases
FAMILY LAW
 • divorce
 • separation
 • marriage annulment
 • division of property
 • matrimonial property regimes
 • child support
 • limitation, suspension and deprivation of parental authority
 • paternity suits
 • actions beyond the scope of the ordinary management of the property of the minor child
 • adoption
CRIMINAL LAW
 • representation of the suspect in the preparatory proceedings
 • the defense in court
 • representation of victims
 • representation in enforcement proceedings
 • representation in deliquency proceedings
 •  
COMMERCIAL LAW
 • registration proceedings
 • drafting and giving opinions on agreements, resolutions, orders and minutes of meetings of company bodies, associations and foundations
 • drafting legal opinions
ADMINISTRATIVE LAW
 • appeals and complaints against administrative decisions and other administrative acts
 • representation in administrative and court administrative proceedings
 • cases related to the investment and construction process
LABOUR AND SOCIAL SECURITY LAW
 • solving and fixing the employment relationship, payment of wages, determination of entitlement to benefits from ZUS and KRUS, responsibility of employee and employer
 • drafting contracts
 • preparing and giving opinions on work regulations and other employee documentation
MEDICAL LAW
 • compensation for medical malpractice
 • cases concering patient’s rights protection
 • representation during proceedings in the Regional Comitee for Adjudication of Medical Occurrence
 • providing legal services for health care institutions and entrepreneurs conducting business in the field of medical services, including representation in the contracting procedure before the National Health Fund
PUBLIC PROCUREMENT LAW
 • comprehensive legal services for contractors and contracting authorities in public procurement proceedings
 • representation of clients before the National Board of Appeal
 • representation of clients in court proceedings relating to investment obligations
 • customer representation in the course of control proceedings, including preparation of objections to control protocols
 • consulting the stage of preparation of the offer, including the preparation of requests for clarification of the content of the Terms of Reference
 • providing legal assistance in completing documents or explanations
 • preparation of appeals, complaints and information about the breach of contract
 • preparing or consulting internal regulations concerning the award of public contracts (public procurement regulations, tender committee regulations, the so-called "subliminal orders" regulations)
 • preparing drafts of statements including answers for contractors’ questions and explanations of content of SIWZ
 • preparing responses to the appeals
ENVIRONMENTAL LAW
 • -services related to the legal aspects of environmental impact assessment, waste management, including hazardous waste, gaseous or particulate emissions, emissions trading, water management and waste water disposal, noise protection and electromagnetic radiation
 • services related to the granting of environmental permits
 • liability for environmental damage, with particular regard to group proceedings
 • remediation of post-industrial areas and environmental damage
HIGHER EDUCATION LAW
 • preparing drafts of documentation of the internal quality assurance system
 • drafting of the statute
 • preparing drafts of study regulations, financial assistance, charging fees, release from fees for educational services
 • preparing drafts of contracts for the provision of educational services

Terms of cooperation

Services offered by our law firm are not subject to a pre-determined price list. The amount of remuneration for the case is determined on a case by case basis, taking into account the area of ​​the law to which it relates, the complexity of the activities undertaken, the time consumed and the value of the subject matter of the dispute.

Wynagrodzenie kancelarii może zostać ustalone w formie stawki ryczałtowej bądź stawek godzinowych, a także ich uzupełnienia w postaci tzw. premii za sukces płatnej w wypadku doprowadzenia do korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty. Koszty zostają każdorazowo uzgodnione z klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy.

Approximate price for services provided by our law firm can be determined before the meeting with one of our lawyers but in order to give the final cost, it is necessary to familiarise us with the case documents.

Clients that are interested in legal advice can also briefly describe the matter and send a description electronically to the indicated email addresses or leave a message using the contact form below.

We encourage our clients to make inquiries by phone or e-mail about expected remuneration.

It is also important that in the event of a successful conclusion of a court case, there is a possibility of demanding a refund of the costs of the trial, including the costs of legal representation (attorney's fees).

Radca prawny – Tarnów

Pomoc prawna jest wymagana w różnych sytuacjach, a udzielić jej może nasza kancelaria prawna. Tarnów to miasto, na terenie którego działamy, choć obsługujmy także wielu Klientów spoza obrębów tej miejscowości. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, a także z pełną wyrozumiałością, zawsze mając na celu dobro odbiorcy naszych usług.

Porady prawne – Tarnów

Oferujemy porady prawne o szerokim zakresie. Niezależnie od tego, czy mają Państwo kłopot z prawem lub może coś nie jest dla Państwa jasne w ramach prowadzenia własnej firmy – serdecznie zapraszamy. Doskonale wiemy, że prawo jest zawiłym zagadnieniem, dlatego naszym celem jest nie tylko rozwiązanie problemu Klienta, ale też wytłumaczenie poszczególnych spraw, dzięki czemu współpraca pomoże jego działaniom w przyszłości.

Czytaj dalej

Tarnów – radca prawny i adwokat

Naszym zadaniem często jest opiniowanie różnych aktów prawnych i innej ważnej dokumentacji. Nierzadko reprezentujemy dobro Klienta przed organami, takimi jak sądy wszystkich instancji, w tym Sąd Najwyższy. Dochodzą do tego organy administracyjne, egzekucyjne i ścigania. Doświadczenie sprawiło, iż coraz więcej polskich przedsiębiorstw nawiązuje współpracę z różnymi podmiotami zagranicznymi, dlatego w owej ekspansji możemy pomóc. Nasze usługi bowiem świadczymy nie tylko w języku polskim, ale też angielskim.

Oferujemy pomoc w zakresie prawa cywilnego (np. spraw upadłościowych, spraw spadkowych dotyczących umów, roszczeń, windykacji itd.), prawa rodzinnego (spraw o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, unieważnienie małżeństwa, o podział majątku, ubezwłasnowolnienie, przysposobienie itd.), prawa karnego (reprezentacji oskarżonego przed sądem, reprezentacji podejrzanego w postępowaniu przed Policją lub Prokuraturą, reprezentacji Klientów w postępowaniu wykonawczym czy też reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem), prawa spółek i korporacji (np. postępowań rejestrowych, sporządzania opinii prawnych), prawa administracyjnego (sporządzania odwołań i skarg, reprezentowania Klientów), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (sporządzania umów, opiniowania regulaminów pracy, sprawach o ustalenie stosunku pracy, sprawach o rentę), prawa medycznego (spraw dotyczących błędów medycznych, obsługi prawnej placówek medycznych), zamówień publicznych (np. przygotowywanie odpowiedzi na odwołania, doradztwo), prawa ochrony środowiska (np. zagadnień dotyczących terenów poprzemysłowych, usług dotyczących udzielenia zezwoleń środowiskowych), prawa o szkolnictwie wyższym (opracowywanie projektu statutu, przygotowywanie projektów umów o świadczeniach edukacyjnych).

Ceny świadczonych przez naszą kancelarię prawną w Tarnowie usług są zależne od danej sprawy, jej skomplikowania i wartości przedmiotu sporu. W każdym przypadku stawiamy za główny cel dobro Klienta, dlatego zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Contact

Kanelarie Prawne

Adwokat Ewa Kocoł, Radca Prawny Tomasz Kocoł

Contact form

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ewy Kocoł, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Kocoł, ul. Targowa 10, 33-100 Tarnów, NIP: 8711772965, REGON: 367834063 lub od Tomasza Kocoł prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Kocoł, ul. Targowa 10, 33-100 Tarów, NIP: 9930562613, REGON: 368512479, informacji handlowej i ofert drogą elektroniczną lub korespondencyjną, przy wykorzystaniu podanego adresu email, numeru telefonu i adresu (pole opcjonalne):

Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

15 + 4 =

Office data

Law office
ul. Targowa 10
33-100 Tarnów
E-mail: sekretariat@kancelarietarnow.pl

Opening hours
Mon-Fri 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Ewa Kocoł
Attorney at law

Tel.: 783 960 481
E-mail: ewa.kocol@kancelarietarnow.pl

Tomasz Kocoł
Attorney at law

Tel.: 667 705 071
E-mail: tomasz.kocol@kancelarietarnow.pl