Windykacja

Bardzo często nieuczciwi klienci lub współpracownicy firm, właścicieli nieruchomości zwlekają z opłatami, często uciekając się do nieodbierania telefonów, korespondencji itd. Z tego powodu sensownym wyjściem dla pokrzywdzonego jest windykacja z wykorzystaniem prawnych narzędzi, które mu przysługują. Tarnów to miasto, w którym znajduje się nasza kancelaria, jednak w sprawach windykacyjnych obsługujemy także Klientów z innych miejscowości.

 

Czym jest i na czym polega windykacja?

Windykacja to dochodzenie należności za pomocą środków określonych przez prawo. Może więc dotyczyć lokatora niepłacącego czynszu, pracodawcy niewypłacającego określonej w umowie zapłaty, kar umownych, niespłacania faktur itd. W każdym przypadku jest to dla pokrzywdzonego sprawa trudna, ponieważ w skrajnych sytuacjach może prowadzić do przerwania płynności finansowej. Z tego powodu zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, która przeprowadzi windykację w Tarnowie.

Zazwyczaj windykacja dzieli się na trzy etapy. Pierwszy nie wymaga zgłaszania wniosków do sądu, ponieważ zwany jest polubownym, a więc może spowodować rozwiązanie sprawy przed procesem. Polega na przekazaniu informacji dłużnikowi o tym, iż wierzyciel postanowił skorzystać z usług prawnika w ramach windykacji. Jednocześnie dłużnik zostaje wezwany do zapłaty w określonym terminie. Jeżeli owego terminu nie dotrzyma, to sprawa zostanie skierowana do sądu. W niektórych przypadkach brak wpłaty może oznaczać problemy finansowe dłużnika, dlatego nasza kancelaria może przygotować dokumenty, które pozwolą mu spłacić wierzyciela w systemie ratalnym.

Drugim etapem jest windykacja sądowa. W tym celu konieczne jest zebranie wszelkiej dokumentacji świadczącej o istnieniu długu. Efektem tego etapu jest nakaz zapłaty lub skierowanie sprawy do komornika, o ile ten nie rozpoczął swoich działań wcześniej. Niekiedy, już na tym etapie komornik może zabezpieczyć majątek dłużnika, by ten nie zdążył do czasu wyroku ukryć majątku. Udzielenie zabezpieczenia zależne jest jednak od konkretnego zobowiązania i posiadania odpowiednich dokumentów albo wykazania, że dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i próbuje ukryć swój majątek.

Ostatnim etapem jest postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego. Komornik zabierze majątek dłużnika, który pozwoli wierzycielowi odzyskać pieniądze. Rolą kancelarii jest nadzorowanie pracy owego komornika, pod kątem przekazu informacji, jak i kontroli, czy zarekwirowane dobra faktycznie pokrywają się z długiem.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania i umówić ewentualne spotkanie, na którym przedstawione zostaną dodatkowe informacje. Zapewniamy, że pomoc prawnika pozwala szybciej uporać się z dłużnikiem, a także zaoszczędzić stres i nerwy.