Miło nam poinformować, że radca prawny Tomasz Kocoł wziął udział w konferencji naukowej Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska pt. „Samorząd terytorialny a ochrona środowiska” zorganizowanej w dniach 6-8 września 2018 r. w Szczecinie, przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zakład Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie konferencji radca prawny wygłosił referat pt. „Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewody za szkodę wywołaną wejściem w życie aktu prawa miejscowego, na gruncie ustawy prawo wodne”. Publikacja pojawi się wkrótce.