Miło nam poinformować, że adwokat Ewa Kocoł ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Katedrę Prawa karnego oraz działający w ramach Katedry Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego.

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym zasadami finansowania świadczeń zdrowotnych, prawami i obowiązkami pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasadami ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej. Program studiów obejmuje również problematykę zagadnień bioetycznych, a także kwestie prawne związane m.in. z medycznie wspomaganą prokreacją, genetyką czy telemedycyną.

Zajęcia w ramach studiów odbywały się z udziałem pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Collegium Medicum Uniwerystetu Jagiellońskiego, ale także sędziów Sądu Najwyższego, adwokatów i radców prawnych, naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jak również pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Funduszu Zdrowia i administracji publicznej.