Nowe prawo o szkolnictwie wyższym – wdrożenie, szkolenia

W dniu 1 października 2018 r., weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.), która zastąpiła poprzednią ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Pomimo wejście w życie nowej ustawy, część jej...

czytaj dalej

Jak wygrać z windykacją zaciągniętej chwilówki?

  Niejednokrotnie zdarza się, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej zaciągają pożyczki, tzw. chwilówki w instytucjach parabankowych. Oferta takich instytucji wygrywa z ofertą banków z uwagi na znacznie niższe wymagania dotyczące zdolności kredytowej...

czytaj dalej

Prawo medyczne

Miło nam poinformować, że adwokat Ewa Kocoł ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...

czytaj dalej

Samorząd terytorialny a ochrona środowiska – Konferencja

Miło nam poinformować, że radca prawny Tomasz Kocoł wziął udział w konferencji naukowej Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska pt. „Samorząd terytorialny a ochrona środowiska” zorganizowanej w dniach 6-8 września 2018 r. w Szczecinie, przez Wydział Prawa...

czytaj dalej

Co należy zrobić aby przygotować firmę na RODO?

Rozporządzenie RODO, a bardziej konkretnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Od tej daty...

czytaj dalej

Odpowiedzialność karna za pokrzywdzenie wierzyciela

Trudności w dochodzeniu należności od dłużników stanowią jeden z głównych problemów z jakimi stykamy się w ramach pracy kancelarii. Warto w tym aspekcie wskazać, że narzędzia, jakie oferuje nam w tym zakresie prawo cywilne nie jest jedynym orężem w walce z nielojalnymi kontrahentami naszych klientów. W sytuacji bowiem gdy dłużnik ukrywa swój majątek, dążąc do uniknięcia niewygodnego postępowania egzekucyjnego, wierzyciel może skorzystać z możliwości jakie oferuje mu również prawo karne.

czytaj dalej